Hosting
Viderekobling fra HTTP til HTTPS

Viderekobling fra HTTP til HTTPS

Linux


Legg inn følgende innhold i en fil du kaller .htaccess

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Har du allerede en .htaccess-fil bør du plassere denne teksten først i filen.

OBS: Benytter du en FTP-klient kan det hende at .htaccess-filen blir skjult som standard. Se hvordan du aktiverer visning av skjulte filer i denne artikkelen. - Aktiver visning av skjulte filer i FTP-klient

Windows

Legg inn følgende kode i web.config, rett før -slutt-taggen:

OBS: Sjekk om du allerede har et <system.webserver>-element i filen. Legg i så fall inn kun rewrite-elementet i den eksisterende <system.webserver>.</system.webserver></system.webserver>

<system.webserver></system.webserver>

<rewrite>  </rewrite>

 <rules> </rules>

  <rule name="HTTPS redirect">      </rule>

     <match url="(.*)" ignorecase="false">     </match>

        <conditions>        </conditions>

           <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignorecase="false">      </add>

             

     <action type="Redirect" redirecttype="Found" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}">    </action>