Nettsiden er designet og utviklet av cure

Sikkerhet
på alvor

Ved oppsett av servermiljø er det viktig å tenke sikkerhet. Særlig om du behandler eller lagrer personopplysninger eller sensitiv informasjon. Når du skal velge leverandør bør du derfor også se hvilke verktøy du har til rådighet. Det er enkelt å sette opp ett sikkert servermiljø hos oss.

Her finner du en oversikt over funksjoner og verktøy som er sentrale for sikkert servermiljø.

Tradisjonelle antivirus
løsninger er ikke tilstrekkelig.

Tradisjonelle antivirus løsninger klarer ikke lenger å holde tritt med moderne malware og dataangrep. De tradisjonelle løsningene er reaktive; de venter på at en skade skal skje og prøver å rydde opp i etterkant. Typiske eksempler hvor antivirus ikke bidrar er mot ransomware som eks. CryptoLocker, Locky m.m. Moderne sikkerhetsløsninger må derfor fungere preventivt; truslene må stoppes før de gjør skade. Dagens antivirus-løsninger er også tungdrevne, de er avhengig av signaturoppdateringer og utfører skanning av filer i tide og utide.

Hold server og nettside trygg med brannmur og VLAN nettverk
Sikkerhet - Webhuset

Brannmur er nødvendig for å begrense utilsiktet tilgang.

Dette kan eksempelvis være å stenge ned alle porter utenom 80 for webtrafikk eller begrense administratorpålogging til én enkelt IP-adresse. Serverne vi leverer kommer uten brannmurregler, og det er opptil deg som administrator å definere fornuftige brannmurregler for serveren. Det finnes to måter å definere brannmurregler på:

  • Brannmur på server
  • Brannmur i Kundesenteret

Velger du sistnevnte vil server plasseres bak en fysisk brannmur og all trafikk vil filtreres der før den går videre. Brannmuren styrer du via et enkelt grensesnitt i Kundesenteret.

Bygg ditt eget VLAN
nettverk hos oss.

Med VLAN oppretter du egne nettverkskort for dine servere og melder disse inn i ditt eget nettverk hos oss.

Dette gir deg muligheten til å fjerne serveren fra internett, eller å begrense tilgangen utifra slik at trafikken kun treffer én enkelt server på ditt nettverk.

Mann jobber med brannmuren på kundesenteret
SSL-sertifikat Webhuset