Hosting
Aktiver visning av skjulte filer i FTP-klient

Aktiver visning av skjulte filer i FTP-klient

Enkelte FTP-klienter skjuler som standard skjulte filer, eksempelvis såkalte "dot-filer" som .htaccess.

Her finner du anvisninger for hvordan du aktiverer visning av skjulte filer i et knippe FTP-klienter.

FileZilla

 1. Klikk Tjener-knappen øverst (engelsk. Server)
 2. Velg Tving visning av skjulte filer (engelsk: Force showing hidden files)
Visning av skjulte filer i FileZilla


CuteFTP 9.0

 1. Høyreklikk et sted i servervinduet.
 2. Velg Filter…
 3. Under Server side filtering, aktiver Enable server side filtering (server applies filters).
 4. Angi -al i Remote filter-feltet.
 5. Klikk Apply.
Visning av skjulte filer i CuteFTP 9.0


FireFTP

Se egne instruksjoner her.


Fetch

 1. Aktiver skjulte filer ved å gå til 'Fetch > 'Preferences':

Visning av skjulte filer Fetch

 1. Velg 'Miscellaneous'-fanen.
 2. Påse at 'Omit hidden items whose names begin with a period' IKKE er valgt.
 3. Aktivèr valget 'Use 'LIST -al' command to reveal hidden items'.

Fetch preferences


Transmit

Aktiver skjulte filer ved å gå til 'View > Show Invisible Files':

Visning av skjulte filer i Transmit