Epost
Relaying Denied / “Sorry that domain isn’t in my list of allowed rcpt hosts”

Relaying Denied / “Sorry that domain isn’t in my list of allowed rcpt hosts”

Jeg får feilmelding 553: Relaying Denied eller “Sorry that domain isn’t in my list of allowed rcpt hosts” når jeg sender epost

Denne feilmeldingen skyldes at du (epostklienten din) forsøker å sende epost anonymt, dvs. uten å først logge inn med brukernavn og passord. All sending av epost via smtp.webhuset.no krever at du identifiserer deg med brukernavn og passord.

I dine kontoinnstillinger for utgående epost, har de fleste epostklienter et valg for å aktivere SMTP-autentisering. I Outlook er det merket: "Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning". Dette må aktiveres.

Relaying denied

Bruker du Outlook for Mac, se egen guide.