Epost
Konfigurere SMTP AUTH i Mail for Mac

Konfigurere SMTP AUTH i Mail for Mac

  1. Fra toppmenyen velg Mail -> Preferences (eller klikk "CMD + ," for snarvei til Preferences)
  2. Velg Accounts og velg deretter den epostkontoen du bruker (fig. 1)
  3. Under Outgoing Mail Server (SMTP) velger du Edit SMTP Server List (fig. 2)
  4. Sett Autentication til Password og legg inn det samme brukernavnet og passordet som du bruker for å sjekke epost under User Name og Password (fig. 3). Dette vil være det samme passordet som du logger på webmailen med og det samme passordet som du har lagt inn i epostklienten din på datamaskin og mobil for å sjekke epost.
  5. Lagre ved å klikke OKFig. 1:

SMPTH AUTH

Fig. 2:

Edit SMTP server list

Fig. 3:

velg server