Server
Starte Cloud Server i rescue mode

Starte Cloud Server i rescue mode (CentOS)

Om serveren din ikke lenger klarer å starte normalt, kan du følge fremgangsmåten under for å få startet den i rescue mode.

I kundesenteret åpner du konsollen, og monterer ISO for riktig CentOS-versjon. Etter å ha valgt et alternativ fra nedtrekks menyen, svar JA på spørsmålet om du ønsker å starte opp serveren fra plateavbildningen.

Slå deretter serveren på.

Fra menyen som kommer opp, velg "Rescue installed system" og trykk Enter.

Følg anvisningene videre.

Når du kommer til steget som vist på bildet under, velg Continue. Dette vil gjøre tilgjengeliggjøre disken til serveren din under /mnt/sysimage.

Etter hvert kommer du inn i rescue shell-et til CentOS. Du kan nå f.eks. modifisere GRUB-innstillingene, hvis du har behov for å starte fra en annen kernel.

Eksempelvis:

# vi /mnt/sysimage/boot/grub/grub.conf

Når du er ferdig, slå av serveren og avmonter ISO-en igjen.