Server
Sending av epost via script fra webserver

Sending av epost via script fra webserver

Dersom du har behov for en SMTP-server for sending av epost fra et script har du følgende alternativer:

Webhotell Linux

Bruk lokal Sendmail. (Dersom du installerer en applikasjon/et script som ber deg velge mellom Sendmail eller SMTP-server så velger du Sendmail.)

Eks. PHP: mail($to, $subject, $message);


Webhotell Windows

Bruk tjeneren smtp-relay2.webhuset.no. Denne serveren er tilgjengelig fra alle våre webhotellservere, og krever ikke autentisering.


Virtuell og dedikert server

Du kan konfigurere serveren din til å opptre som SMTP-server. Alternativt kan du kjøpe SMTP som en tilleggstjeneste fra Webhuset (se under).


For alle alternativer

Webhuset tilbyr som en tilleggstjeneste dedikerte SMTP-servere med egen IP-adresse. Pris fra 149,- pr mnd avhengig av volum.

Andre alternativer er:

SendGrid.com

smtp.com


(OBS: Webhuset går ikke god for spesifikke tredjeparts løsninger. Listen er ment som en veiledning.)