Hosting
Se error-logg for domene

Se error-logg for ditt domene

Linux webhosting


På webhotellet ditt vil du ha en mappe kalt "logs". Her finner du dine feillogger (error_log), i tillegg til access-logger. Du kan hente ut disse logende på følgende måte:

  1. Logge på webhotellet med SSH eller FTP. Loggene finner du under mappen "logs" disse kan leses eller lastes ned.
  2. Logg inn på Kundesenteret og hent ut log-filene via "file manager" (som du finner under "web" fanen).

Windows webhosting

Error logger for windows webhosting kan du se ved å logge inn på Kundesenteret . Loggene finner du under "Web" fanen og "Error logs".