Server
Rette diskfeil Ubuntu 16

Rette diskfeil på Ubuntu 16

Ved feil i shutdown eller midlertidig diskfeil kan det være nødvendig å kjøre gjennom en gjenoppretting. Det gjøres på følgende måte:

Gå til konsoll i kundesenteret. Dersom du har fått skjerm som viser at du har fått feil på disksystemet, kjører du følgende kommando:

fsck.ext4 /dev/mapper/VolGroup-lv_root

ubuntu 16

Etter å ha kjørt denne kommandoen vil du måtte slå av og på serve