Server
Rette diskfeil Ubuntu 14

Rette diskfeil på Ubuntu 14

Ved feil i shutdown eller midlertidig diskfeil kan det være nødvendig å kjøre gjennom en gjenoppretting. Skjermen vil da se slik ut:

Ubunu 14

Dette løser du på følgende måte:

1. Gå til serveren på kundesenteret og deretter til konsollen. På høyreside velger du å ISO som skal monteres, i dette tilfellet Ubuntu 14.04. Trykk så Ja.

2. Slå så av server og slå den så på igjen.

Ubunu 14

3. Server starter så opp igjen fra disk. Den vil først spørre deg om hvilket språk den skal kjøre med. Trykk enter for engelsk.

4. Du vil så få en rekke valg. Her velger du Rescue a broken system som vist under

Ubuntu 14

5. Du vil få en rekke spørsmål om språk, lokasjon og keyboard-valg. Bare trykk enter gjennom alle disse.

6. Den vil forsøke å sette opp nettverket automatisk. Denne vil feile. Se skjermbilde under. Trykk enter.

Ubuntu 14

7. Du vil så måtte velge mellom forskjellige nettverkskonfigurasjoner. Velg Do not configure the network at this time.

Ubuntu 14

8. Du vil så få valg om å skrive inn hostname. Her står den som standard med ubuntu. Trykk enter.

9. Du må så velge tidssone. Her vil den stå på Eastern. Trykk enter.

Ubuntu 14

10. Den vil så be om hva du skal bruke som root file system. Velg Do not use a root file system

Ubuntu 14

11. Du får så alternativer om Rescue operations. Velg Execute a shell in the installer environment

Ubuntu 14

12. Den vil så gi deg en dialogboks om du ønsker å fortsette. Velg Continue ved å trykke enter.

Ubuntu 14

13. Etter at den har kjørt gjennom en del operasjoner, vil du få anledning til å skrive inn kommando. Skriv da følgende:

fsck.ext4 /dev/mapper/VolGroup-lv_root

Den vil så be om bekreftelse på en del spørsmål. Bare trykk inne y til disse forsvinner.

Ubunu 14

14. Etter at dette er fullført, kan du slå av serveren. Fjern så ISO-disken, og start server på nytt. Problemet skal nå være rettet og du vil etter kort tid kunne logge inn på din server som normalt.