Open Xchange
OXtender for Outlook

OXtender for Outlook - Spørsmål og svar

OBS: OXtender er ikke lenger støttet, og erstattes av eM Client. eM Client kan lastes ned fra OX. Velg "Tilknytt enheten din" fra Portal. Denne artikkelen er tilgjengelig av historiske grunner.

 

Q: Hva er OXtender for Outlook?

A: OXtender er et tilleggsprogram som knytter Outlook opp mot Open Xchange, og holder epost, kontakter, oppgaver og kalendere synkronisert.

 

Q: Hvem kan bruke OXtender?

A: Programmet kan brukes sammen med Open Xchange-kontoer som har Total-abonnementet. 

 

Q: Hvor kan det lastes ned?


Q: Hvilken USM-URL skal benyttes under installering?

A: https://ox.webhuset.no/usm-json

 

Q: Hvor ofte ser OXtender etter oppdateringer? 

A: OXtender vil automatisk spørre etter oppdateringer hvert 30. sekund. Du kan også trigge en oppdatering ved å åpne en annen mappe. 

 

Q: Hvor kan jeg deaktivere OXtender i Outlook?

A: OXtender kan aktiveres/deaktiveres under Fil -> Alternativer -> Tillegg i Microsoft Outlook.

 

Q: OXtender synkroniserer ikke lenger, og Outlook viser ingen nye elementer

A: Dette kan ha mer enn én årsak.

  • Er internettforbindelsen din fremdeles tilgjengelig? Hvis ikke, koble til internett og forsøk på nytt.
  • Sjekk at Outlook-tillegget er aktivert under Fil -> Alternativer -> Tillegg.
  • Forsøk å gå til en annen mappe i Outlook for å trigge en manuell oppdatering. 
  • Se i systemstatuslinjen om OXtender-ikonet rapporterer om noen feil.
  • Forsøk å installere OXtender på nytt.


Q: Outlook bruker flere minutter på å starte

A: Den lange oppstartstiden kan ha flere forskjellige grunner.

  • Har du mange tillegg aktivert i Outlook? I så fall, forsøk å deaktivere de du evt. ikke har behov for.
  • Har du noen mapper som inneholder mange eposter? Outlook forsøker å indeksere mappene dine når den starter, og du kan derfor forsøke å spre epostene dine utover flere mapper, i stedet for å samle mange eposter i få mapper.


Q: Jeg har en mappe med flere titusen eposter, og Outlook krasjer ofte. Hva kan forårsake denne feilen?

A: Outlook kan ikke håndtere mer enn 65535 elementer i én og samme mappe. Dersom du har en mappe som inneholder mer enn dette kan begrensningen i Outlook være årsaken til dette. Forsøk å slette noen eposter i webversjonen av Open Xchange, eller spre epostene utover i flere mapper.

 

Q: Outlook-datafilen min blir større og større, og inneholder mye gamle og unødvendige data. Er det mulig å redusere størrelsen på datafilen?

A: Ja, se denne artikkelen hos Office support.

 

Q: Er det en størrelsesbegrensning på datafilen til Outlook?

A: Ja, i enkelte versjoner. Outlook 2007 og eldre har en begrensning på 20 GB for PST-filer.


Q: Hvordan henter jeg ut loggfiler?

A: Dersom du opplever et problem med OXtender 2 anbefaler vi at du sender oss loggfilene fra programmet slik at vi så enkelt som mulig kan identifisere feilen.

 

For å hente ut loggfilene gjør du slik:

1. Klikk OXTENDER-fanen øverst i Outlook

oxtender


2. Klikk Options-knappen.


3. Klikk Debug-fanen, deretter "Send zipped     package ...".

4.    Lagre filen et sted du finner den igjen (f.eks. på skrivebordet), og send deretter filen som et vedlegg til oss via Kundesenteret. Q: Hvordan nullstiller jeg OXtenderfor Outlook?
A: I noen tilfeller oppstår det synkroniseringsproblemer med OXtender som den ikke klarer å løse av seg selv. Problemer med synkronisering gir feilmeldinger som

  • UUID already in use
  • UUID already mapped
  • No DataObject with UUID

... eller lignende. Løsningen på dette er å nullstille OXtender. 

Åpnemappen C:\Program Files (x86)\Open-Xchange\OXtender 2 for MicrosoftOutlook\Profile 

I denne mappen skal det finnes en fil kalt SupportTool.exe. Kjør denne. 

I vinduet man får frem, klikk "Profiles"-fanen, som vist under. Velg riktig profil fra listen, og klikk deretter "Recreate Service". 

Når dette er gjort vil OXtender synkronisere all dataen på nytt. Dette kan ta noen timer, avhengig av størrelsen på kontoen din.