Microsoft 365
Migrering av data til Office365

Migrering av data til Office 365

Denne guiden tar for seg migrering av data til Office 365 ved hjelp av IMAP 4 Protokollen.

Exchange Admin senteret I Office 365 kan brukes til å migrere data fra en eksisterende exchange løsning eller fra et IMAP miljø ved å opprette og administrere migrasjons batcher. Migrasjons batcher er spesifikke forespørsler om å migrere alle postkasser eller et subset av postkasser fra en fjern postkasse-kilde.

For å migrere data til Office 365 kan en bruke følgende fremgangsmetode:

1. Gå til Office 365 sitt admin senter.

2. Når en er innlogget i admin senteret vil en til venstre ha en fane-meny. Her velger du fanen "setup", og fra nedtrekksmenyen som kommer frem trykker du på "Data migration".

3. Du vil da komme til en side som har tittel "Select your data service", herfra trykker du på "Other Email sources".

4. Fra neste side må du legge inn spesifikasjonene du ønsker for migrering via IMAP 4 protokollen. Her må du fylle inn "IMAP server name" til imap.webhuset.no, port til 993 og huke av for SSL. Videre må du skrive inn din e-post og passord.

Når du har gjort dette trykker du på save og migreringen starter, og du skal være klar til bruk.