Epost
Mail for Mac: Kontroller serverport for utgående epost (SMTP)

Mail for Mac: Kontroller serverport for utgående epost (SMTP)

Mail for Mac har en innstilling som gjør at den automatisk forsøker tre av de mest vanlige serverportene for utgående epost (SMTP). Denne automatikken fungerer ikke alltid som den skal og det anbefales derfor at du setter utgående serverport til 587 manuelt.

Slik går du frem:

1. Trykk CMD ("Eple") + , (komma) for å åpne Preferences


2. Klikk Accounts


3. Klikk på SMTP-serveren som vist på bildet over og velg Edit SMTP server list


4. Klikk Advanced

Velg Use custom port og skriv inn 587 i tekstboksen

Klikk OK og du er ferdig.