Domene
Flytte et domene til ny leverandør

Flytte et domene fra Webhuset til en ny leverandør

Prosess


Dersom du vil flytte et domenenavn du allerede har registrert hos Webhuset til en ny leverandør må du iverksette flytteprosessen hos den nye leverandøren. I løpet av flytteprosessen vil du (avhengig av domenetype) ha behov for en flyttekode (AUTH CODE/INFO). Denne finner du på kundesenteret.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke hjelpe deg med en flyttekode per telefon eller chat. Denne må du selv hente ut via kundesenteret. Dersom du ikke får tilgang til kundesenteret kan du forespørre nytt passord her.


Hvor på kundesenteret finner jeg AUTH INFO?

  1. Logg på kundesenteret
  2. Klikk Domene i toppmenyen
  3. Velg domenet fra listen
  4. Velg Registry fra menyen rett under toppmenyen

Merk at flytting av domene ikke automatisk vil endre din tjeneste hos Webhuset. Du må derfor selv kansellere tjenesten eller endre den via vårt Kundesenter.