Epost
Feilsøking

Feilsøking

E-postklient eller Webmail

Har du noe problem med e-posten gjennom Webhuset bør du først og fremst sjekke Webhuset Webmail. Webmail har alltid riktig oppsett og fungerer eposten din der er dette en god indikator at problemet ligger i epostinnstillingene i din klient. Opplever du problemer i Webmail er det sannsynlig at problemet skyldes selve kontoen; Det kan være alt fra feil passord, at epostkontoen er slettet til Domene/DNS problemer.  

Bruker du epost via et epostprogram (Outlook, Thunderbird, Mail på mobil), kan problemet skyldes både epostkontoen og innstillingene i programmet. Du bør derfor forsøke å logge inn på ox.webhuset.no for å utelukke problemer med selve epostkontoen.  

Innstillingene du trenger for å sette opp epost finner du her.

Domene og DNS problemer

Eposten vil ikke fungere om domenet ikke er registrert og om DNS innstillingene er satt opp feil. En god måte å sjekke dette opp er å kjøre en Diagnose via Kundesenteret.  

Denne finner du ved å logge inn på Kundesenter -> Domene -> Velge Domenet -> Diagnose.  

Om domenet ditt er satt i karantene vil heller ikke eposten fungere. Ta kontakt med oss om domenet ditt er satt i karantene så vi kan veilede deg på hva du kan gjøre.  

Får ikke til å motta mail

Får du til å sende epost, men ikke motta? Dersom dette gjelder for all innkommende mail er det sannsynlig at innstillingene for innkommende server må endres. Oversikt over innstillingene finner du her.

Får ikke til å sende mail

Får du til å motta epost, men ikke sende? Dersom dette gjelder for all utgående mail er det sannsynlig at innstillingene for utgående server må endres. Oversikt over innstillingene finner du her.

I enkelte tilfeller kan du ha overskrevet antall epost som er lov å sende ut fra en epostkonto per dag. Har du overskredet denne vil Webhuset stenge eposten for utgående mail, men vil fortsatt motta mail. I tilfelle vil Webhuset også sende ut en epost som forklarer at vi har stengt ned grunnet mistanke om misbruk. Ta kontakt med vår support for mer informasjon om dette.  Les mer om krav til utsendelse av nyhetsbrev og masseutsendelse her.