Open Xchange
Opprydning av innboks

Automatisk opprydning av innboksen

Etter en stund har innboksene våre ofte en tendens til å fylle seg opp til å bli veldig store. Dette kan igjen medføre at det tar lang tid å åpne eposter eller mapper, fordi det er så mye data å behandle. Open Xchange tilbyr en enkel løsning på dette: arkivering!

Arkiveringsfunksjonen i Open Xchange sorterer alle epostene i en gitt mappe i nye mapper ut fra årstall. All epost fra 2019 blir f.eks. samlet i en mappe kalt "2019".

For å starte prosessen, velg en mappe og trykk


Fra menyen velger du "Arkiv.

Automatisk opprydning av innboksen

Du får så opp meldingen under. Klikk "Arkiv" for å starte prosessen.

OBS: Avhengig av størrelsen på mappen kan dette ta en del tid. Mens prosessen pågår kan du oppleve at kontoen er noe ustabil. Det anbefales derfor å gjøre dette på et ikke-kritisk tidspunkt på dagen.

Arkiver meldinger

Du vil etter hvert se en ny "Arkiv"-mappe i mappelisten, som igjen inneholder mapper for hvert enkelt årstall.

Se dine arkiverte meldinger her