Open Xchange
Exchange ActiveSync (EAS)

Spørsmål om Exchange ActiveSync (EAS)

Q: Hva er ActiveSync?
A: Microsoft Exchange ActiveSync (også kjent som EAS) er en kommunikasjonsprotokoll som har som formål å synkronisere epost, kontakter, kalendere og oppgaver til mobile enheter. I praksis vil dette si at du bare behøver å sette opp én konto på f.eks. din smarttelefon, og alle disse elementene vil bli synkronisert med enheten din. Teknologien er push-basert, som vil si at enheten din vil motta oppdateringer umiddelbart, uten å måtte utføre en manuell synkronisering.

Q: Hvem kan benytte ActiveSync?
A: ActiveSync er tilgjengelig for OX-kontoer med Total-abonnementet.

Q: Hvor kan jeg benytte ActiveSync?
A: ActiveSync er støttet av de fleste smarttelefoner/nettbrett, som f.eks. iPhone, iPad, Android- og BlackBerry-enheter. Enkelte PC-klienter kan også fungere med ActiveSync, men dette er ikke offisielt støttet og vi fraråder at dette brukes på noe annet enn mobile enheter. For å synkronisere dataene dine med en datamaskin anbefaler vi at du bruker enten Outlook Connector, eller CalDAV, CardDAV og IMAP (se egne artikler).  

Q: Hvorfor hentes bare de nyeste epostene til enhetene når ActiveSync er brukt?
A: Med ActiveSync synkroniseres ofte epost bare opptil 1 mnd. tilbake i tid som standard. Siden ActiveSync er primært utviklet for bruk på på mobile enheter er dette en standard som er satt for å unngå at enheten fylles opp av store epostkontoer. Når man er på farten er det også vanligvis de nyeste epostene man har interesse av. De fleste enheter gir imidlertid valget om å synkronisere også lenger tilbake i tid.

Q: Er AutoDiscover støttet av Open Xchange?
A: Ja, AutoDiscover er støttet. Du må ha en autodiscover-oppføring i DNS for domenet ditt for at dette skal virke. Om du mangler denne oppføringen, kan du opprette den som en CNAME-oppføring via kundesenteret, med målet mailconfig.webhuset.no.