Server
Owncloud på Linux Cloud Server

På hvilken måte kan jeg sette opp owncloud på Linux Cloud Server?

Denne guiden viser deg hvordan du installerer owncloud på din server.

Owncloud er som navnet tilsier en egen skytjeneste som du kan hoste selv, klart med funksjoner for kryptering av data, bruker og gruppe administrasjon, deling av filer m.m. Les gjerne litt om owncloud her

Last ned og installer owncloud

Owncloud leverer pakker som er klar til å kjøres for populære Linux-distribusjoner som Debian, Ubuntu og CentOS.

  • hit og velg din linux distribusjon, følg så stegene som anvist.

Under installasjonen vil owncloud også installere apache, sqlite og andre pakker som er nødvendig. Følg installasjonen og spørsmålene du blir stilt nøye.

Når installasjonen er ferdig vil du ha en mappe som heter owncloud i public(www) mappen din. Dersom du ønsker å komme til owncloud installasjonen ved å besøke hoveddomenet kan du redigere apache konfig filen.

Som standard skal denne filen ligge på følgende plassering: "/etc/apache2/sites-enabled/000-defaultes", dette kan dog variere litt ut i fra hvilket operativsystem du kjører.

Du kan da redigere VirtualHosten som ligger i filen til å bruke owncloud mappen som DocumentRoot og på den måten komme direkte til owncloud siden ved å gå til hoveddomenet. Se eksempel:

<virtualhost *:80=""></virtualhost>
       ServerAdmin webmaster@localhost

       DocumentRoot
/var/www/owncloud
       <directory></directory>
               Options FollowSymLinks
               AllowOverride All
       
       <directory var="" www="" owncloud=""></directory>
               Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
               AllowOverride
All
               Order allow,deny
               allow from all
       


Skift også verdien "AllowOverride" til "All" som vist over dersom du får varsel om at data mappen kan være synlig for offentligheten. Dette ser du ved å skrive inn ip-adressen til din server i nettleser etterfulgt med banen /data/ditt-brukernavn. Slik:

   http://ip.til.din.server/data/ditt-brukernavn

Når owncloud blir installert vil den ta utgangspunkt i hvilken bruker du kjører installasjonen med. Denne vil bli opprettet som admin. Gå til http://ip.til.din.server/ og logg inn med dine brukerdetaljer.

Du kan også bruke SSL-Sertifikat til owncloud installasjonen din. For oppsett av dette kan du se her.