Domene
Hvordan løse problemer med flytting av .com, .net, .org, .biz eller .info domener?

Hvordan løse problemer med flytting av .com, .net, .org, .biz eller .info domener?

Under flytteprosessen av domenene, sendes det en godkjennelsesmail til administrativkontakt(Legal-C) , teknisk kontakt (Tech-C) og sonekontakt (Zone-C).

I mailen VIKTIG: Flytting av .com-domene som sendes ut fra oss ved bestilling, står det beskrevet hvilke adresser det dreier seg om for ditt domene.

Dersom ingen av disse epostadressene er i drift, eller det sitter personer som ikke kan besvare en flyttemelding bak disse epostadressene må du følge instruksjonene under.

Dersom ingen av epostadressene er operative:

1. Har du mulighet til å selv endre en av epostadressene? De fleste registrarer tilbyr et webgrensesnitt hvor du selv kan endre opplysningene. Dette krever et brukernavn og passord som du skal ha fått tilsendt den gangen du opprettet domenenavnet. Endre så kontaktadressen til en epostadresse du har mulighet til å besvare.

2. Mest sannsynlig står en av epostadressene til din nåværende leverandør på listen. Kan du kontakte nåværende leverandør å få denne til å bekrefte flyttingen på dine vegne?

3. Kontakt din nåværende leverandør og be dem om å oppdatere den administrative epostadressen for deg. De fleste leverandører får gjort dette i løpet av kort tid. Vennligst gi oss en beskjed når dette er gjennomført så skal vi iverksette en ny flytteprosess for domenet.

 

Dersom du skulle ha noen spørsmål vedrørende dette, kontakt vår kundeservice som gjerne veileder deg.