Open Xchange
Laste opp og importere Outlook-datafil

Hvordan laste opp og importere Outlook-datafil (.pst) til Open Xchange?

Open-Xchange Microsoft Outlook® Uploader (OXUploader) er et migreringsverktøy for å eksportere data fra Microsoft Outlook® eller fra en Microsoft Exchange Server® til Open-Xchange.

Last ned verktøyet her:

Verktøyet leveres både med et grafisk grensesnitt, og et kommandolinjeverktøy for å utføre migreringer "unattended".

Full dokumentasjon

Server URL: https://ox.webhuset.no/

Feilsøking:

    Kan ikke hente COM-klassefabrikken for komponent med CLSID {29AB7A12-B531-450E-8F7A-EA94C2F3C05F} på grunn av følgende feil: 80040154.

Dersom du får denne meldingen, forsøk å installere følgende programpakke fra Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1004