Hosting
Installere WordPress på webhotell

Hvordan installere WordPress på webhotell


Denne guiden viser hvordan du går frem for å installere WordPress på webhotell hos oss. Dersom du ikke har webhotell fra Webhuset kan du enkelt bestille og webhotellet ditt vil være klart innen to minutter. Sammenligning av våre webhotell-pakker finner du her.

Vi anbefaler at Wordpress installeres på et Linux webhotell for å unngå komplikasjoner.


Installasjon av WordPress
forutsetter at du har en MySQL-database, noe vårt Premium webhotell inkluderer. Dersom du har Standard webhotell, kan du bestille MySQL-database som en tilleggstjeneste eller du kan oppgradere ditt webhotell til Premium.

Når du først bestilte webhotell fra oss, så mottok du en epost med informasjon om webhotellet ditt. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene: webhuset.no
Brukernavn: webhuset


Full URL til WordPress installasjonen:http://www.webhuset.no/

MySQL database: webhuset_dtb
MySQL brukernavn: webhuset_usr
MySQL host: (MySQL 5.x)sql27.webhuset.no

Steg 1 - Last ned WordPress

Start med å hente siste versjon av WordPress.


Steg 2 - Pakke ut filene:

Filen du lastet ned er et arkiv som inneholder hele WordPress. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Wordpress på webhotell

Høyreklikk på filen og velg «Extract All...»

Slik gjør du det - wordpress

Klikk på Extract for å pakke ut filene.


Steg 3 - Finn frem innloggingsdetaljene til MySQL:

Informasjonen du trenger for å logge på MySQL-databasen ble sendt til din e-postadresse da du opprettet webhotellet eller bestilte MySQL-databasen som tilleggstjeneste.


Steg 4 - Konfigurere databasetilkoblingen:

Naviger til mappen du pakket ut WordPress-filene i.

  1. Endre navn på filen wp-config-sample.php til wp-config.php

  2. Åpne filen (i Notepad eller liknende redigeringsprogram) og endre linjene for databasetilkoblingen:

Fra:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Til:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'webhuset_dtb');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'webhuset_usr');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MySQL passord');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'sql5.webhuset.no');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');


PS: Du må endre verdiene i rødt til det som er riktig for din MySQL-database.


Steg 5 - Sett opp sikkerhetsnøkler

Bruk generatoren for sikkerhetsnøkler for å lage gode nøkler til nettstedet ditt og lim dette inn i wp-config.php

Fra:

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

Til for eksempel (ikke bruk disse!):

define('AUTH_KEY', 't`DK%X:>xy|e-Z(BXb/f(Ur`8#~UzUQG-^_Cs_GHs5U-&Wb?pgn^p8(2@}IcnCa|');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'D&ovlU#|CvJ##uNq}bel+^MFtT&.b9{UvR]g%ixsXhGlRJ7q!h}XWdEC[BOKXssj');
define('LOGGED_IN_KEY', 'MGKi8Br(&{H*~&0s;{k0
define('NONCE_KEY', 'FIsAsXJKL5ZlQo)iD-pt??eUbdc{_Cn
define('AUTH_SALT', '7T-!^i!0,w)L#JK@pc2{8XE[DenYI^BVf{L:jvF,hf}zBf883td6D;Vcy8,S)-&G');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'I6`V|mDZq21-J|ihb u^q0F }F_NUcy`l,=obGtq*p#Ybe4a31R,r=|n#=]@]c #');
define('LOGGED_IN_SALT', 'w<$4c$hmd% *]`oom="">(hdXW|0M=X={we6;Mpvtg+V.o</$4c$hmd%>
define('NONCE_SALT', 'a|#h{c5|P &xWs4IZ20c2&%4!c(/uG}W:mAvy


Steg 6 - Last opp WordPress til webhotellet:

For å laste opp WordPress til webhotellet skal vi bruke en FTP-klient. Informasjonen du trenger for å logge på med FTP ble sendt til din e-postadresse da webhotellet ble opprettet. Hvis du har problemer med å koble deg til med FTP, kan du lese vår guide for hvordan du bruker en FTP-klient.

Kopier alle WordPress-filene inn i www-mappen på webhotellet.


Steg 7 - Nettleser installasjon:

Gå til adressen http://www.webhuset.no/ (bytt ut 'www.webhuset.no med ditt eget domene) i nettleseren din. Du vil automatisk få opp første side av installasjonen.

Installer nettleser

  1. Oppgi ønsket tittel på bloggen din
  2. Oppgi brukernavn
  3. Skriv inn passord
  4. Oppgi din e-postadresse
  5. Kryss av for om du ønsker at din blogg skal kunne indekseres av Google og andre søkemotorer dersom det er ønskelig
  6. Klikk på Install WordPress

Steg 8 - Ferdig

Ferdig - Wordpress installert

Installasjonen av WordPress er nå fullført. Brukernavnet og passordet du har oppgitt i steget over skal brukes når du logger deg inn for å administrere din nye blogg.

Administratorgrensesnittet nås ved å gå til http://www.webhuset.no/wp-login.php (bytt ut 'www.webhuset.no med ditt eget domene)