Hosting
Installere WordPress på webhotell

Hvordan installere WordPress på webhotell


Denne guiden viser hvordan du går frem for å installere WordPress på webhotell hos oss. Dersom du ikke har webhotell fra Webhuset kan du enkelt bestille og webhotellet ditt vil være klart innen to minutter. Sammenligning av våre webhotell-pakker finner du her.

Vi anbefaler at Wordpress installeres på et Linux webhotell for å unngå komplikasjoner.


Installasjon av WordPress
forutsetter at du har en MySQL-database, noe vårt Premium webhotell inkluderer. Dersom du har Standard webhotell, kan du bestille MySQL-database som en tilleggstjeneste eller du kan oppgradere ditt webhotell til Premium.

Når du først bestilte webhotell fra oss, så mottok du en epost med informasjon om webhotellet ditt. I ruten under har vi oppgitt relevant informasjon for webhotellet vi benytter i dette eksempelet, samt andre relevante opplysninger:

Domene: webhuset.no
Brukernavn: webhuset


Full URL til WordPress installasjonen:http://www.webhuset.no/

MySQL database: webhuset_dtb
MySQL brukernavn: webhuset_usr
MySQL host: (MySQL 5.x)sql27.webhuset.no

Steg 1 - Last ned WordPress

Start med å hente siste versjon av WordPress.


Steg 2 - Pakke ut filene:

Filen du lastet ned er et arkiv som inneholder hele WordPress. Pakk dette ut lokalt på maskinen du benytter.

Høyreklikk på filen og velg «Extract All...»

Klikk på Extract for å pakke ut filene.


Steg 3 - Finn frem innloggingsdetaljene til MySQL:

Informasjonen du trenger for å logge på MySQL-databasen ble sendt til din e-postadresse da du opprettet webhotellet eller bestilte MySQL-databasen som tilleggstjeneste.


Steg 4 - Konfigurere databasetilkoblingen:

Naviger til mappen du pakket ut WordPress-filene i.

  1. Endre navn på filen wp-config-sample.php til wp-config.php

  2. Åpne filen (i Notepad eller liknende redigeringsprogram) og endre linjene for databasetilkoblingen:

Fra:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Til:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'webhuset_dtb');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'webhuset_usr');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MySQL passord');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'sql5.webhuset.no');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');


PS: Du må endre verdiene i rødt til det som er riktig for din MySQL-database.


Steg 5 - Sett opp sikkerhetsnøkler

Bruk generatoren for sikkerhetsnøkler for å lage gode nøkler til nettstedet ditt og lim dette inn i wp-config.php

Fra:

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');

Til for eksempel (ikke bruk disse!):

define('AUTH_KEY', 't`DK%X:>xy|e-Z(BXb/f(Ur`8#~UzUQG-^_Cs_GHs5U-&Wb?pgn^p8(2@}IcnCa|');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'D&ovlU#|CvJ##uNq}bel+^MFtT&.b9{UvR]g%ixsXhGlRJ7q!h}XWdEC[BOKXssj');
define('LOGGED_IN_KEY', 'MGKi8Br(&{H*~&0s;{k0
define('NONCE_KEY', 'FIsAsXJKL5ZlQo)iD-pt??eUbdc{_Cn
define('AUTH_SALT', '7T-!^i!0,w)L#JK@pc2{8XE[DenYI^BVf{L:jvF,hf}zBf883td6D;Vcy8,S)-&G');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'I6`V|mDZq21-J|ihb u^q0F }F_NUcy`l,=obGtq*p#Ybe4a31R,r=|n#=]@]c #');
define('LOGGED_IN_SALT', 'w<$4c$hmd% *]`oom="">(hdXW|0M=X={we6;Mpvtg+V.o</$4c$hmd%>
define('NONCE_SALT', 'a|#h{c5|P &xWs4IZ20c2&%4!c(/uG}W:mAvy


Steg 6 - Last opp WordPress til webhotellet:

For å laste opp WordPress til webhotellet skal vi bruke en FTP-klient. Informasjonen du trenger for å logge på med FTP ble sendt til din e-postadresse da webhotellet ble opprettet. Hvis du har problemer med å koble deg til med FTP, kan du lese vår guide for hvordan du bruker en FTP-klient.

Kopier alle WordPress-filene inn i www-mappen på webhotellet.


Steg 7 - Nettleser installasjon:

Gå til adressen http://www.webhuset.no/ (bytt ut 'www.webhuset.no med ditt eget domene) i nettleseren din. Du vil automatisk få opp første side av installasjonen.

  1. Oppgi ønsket tittel på bloggen din
  2. Oppgi brukernavn
  3. Skriv inn passord
  4. Oppgi din e-postadresse
  5. Kryss av for om du ønsker at din blogg skal kunne indekseres av Google og andre søkemotorer dersom det er ønskelig
  6. Klikk på Install WordPress

Steg 8 - Ferdig

Installasjonen av WordPress er nå fullført. Brukernavnet og passordet du har oppgitt i steget over skal brukes når du logger deg inn for å administrere din nye blogg.

Administratorgrensesnittet nås ved å gå til http://www.webhuset.no/wp-login.php (bytt ut 'www.webhuset.no med ditt eget domene)