Server
Backup på Linux

Hvordan installere R1Soft (Idera) backup på Linux?

CentOS

Skift bruker til root

$ su


Skift mappe til yum repo mappen

cd /etc/yum.repos.d/


Lag en ny fil: backupdatacenter.repo

[r1soft]

name=R1Soft Repository Server

baseurl=http://repo.r1soft.com/yum/stable/$basearch/

enabled=1

gpgcheck=0


Installer kernel-devel, kernel-headers og oppdater til siste kernel-versjon

OBS: Versjonen av kernel-devel må stemme overens med den kjørende kjernen (sjekk # uname -r) .

Dette er den enkleste fremgangsmåten, men krever en omstart og støtter ikke cPanel.

Behøver du alternative versjoner av kernel-devel, se følgende ressurser:

# yum install kernel-devel kernel kernel-headers


Restart serveren for å ta i bruk den nye kjernen

# reboot


Installer så klienten

# yum install serverbackup-agentHent kernel-modul:

         # serverbackup-setup --get-module

         # /etc/init.d/cdp-agent restartSett opp klienten mot backup serveren

# serverbackup-setup --get-key https://adressen-til-idera

OBS: Se nederst i denne artikkelen for å finne adressen til Idera.


Restart klienten

# /etc/init.d/cdp-agent restartOm du har lokal firewall på serveren din må du legge inn en accept regel for backupserveren

# iptables -I INPUT -p tcp -s adressen-til-idera --destination-port 1167 -j ACCEPT

OBS: Angi adressen til Idera uten protokoll og skråstreker i kommandoen over. F.eks:

# iptables -I INPUT -p tcp -s 01.backup.u87.webhuset.no --destination-port 1167 -j ACCEPTDebian & Ubuntu


Skift bruker til root

$ su


Legg til backup-agenten i apt

# echo "deb http://repo.r1soft.com/apt stable main" >> /etc/apt/sources.list


Last ned repo key

# wget http://repo.r1soft.com/r1soft.asc -O /etc/apt/r1soft.asc

# apt-key add /etc/apt/r1soft.asc


Oppdater apt med det nye repoet

# apt-get update


Installer klienten

# apt-get install r1soft-cdp-enterprise-agent


Installer korrekte kernel-headers

         # sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)


Hent kernel-modul

# serverbackup-setup --get-module

# /etc/init.d/cdp-agent restart


Sett opp klienten mot backup serveren

# serverbackup-setup --get-key http://adressen-til-idera

OBS: Se nederst i denne artikkelen for å finne adressen til Idera.


Om du har lokal firewall på serveren din må du legge inn en accept regel for backupserveren

# iptables -I INPUT -p tcp -s adressen-til-idera --destination-port 1167 -j ACCEPT

OBS: Angi adressen til Idera uten protokoll og skråstreker i kommandoen over. F.eks:
# iptables -I INPUT -p tcp -s 01.backup.u87.webhuset.no --destination-port 1167 -j ACCEPT

Finne adressen til Idera-serveren

I steget over må man angi adressen til Idera-serveren. Denne kan du finne i eposten sendt fra oss når Idera-brukeren ble opprettet, eller du kan logge på vårt kundesenter og gå til Idera-tabben for den aktuelle serveren og finne vertsnavnet der.

Vanligvis er adressen på formen https://XX.backup.u87.webhuset.no