Server
Installere backup på Windows

Hvordan installere R1Soft (Idera) Backup Agent på Windows?

.Net Framework 3.5

Idera-agenten krever .Net Framework 3.5. For Windows Server 2016 må du følge instruksene under for å installere dette:

  1. Montèr ISO for Windows Server 2016 via konsoll-siden i kundesenteret. Noter deg stasjonsbokstaven som plateavbildningen blir montert som. I neste steg bruker vi D:.
  2. Kjør følgende kommando via Powershell, startet som administrator:

    Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\SxS /LimitAccess


Idera-agent

Først må du laste ned Backup Agent for Microsoft Windows.

Her kan du lese om hvordan du konfigurerer backupklienten.

R1Soft

Etter at du har lastet ned programmet, dobbeltklikker du på filen og velger Run.

Idera Backup Agent

Trykk Install for å begynne installeringen.

Sett i gang installasjonen

Velg Install Backup Agent.

Velg backup agent

Klikk på Next.

Idera - trykk neste

Klikk på Next.

Idera Server Backup Agent