Epost
Krav til utsendelse av nyhetsbrev/masse-epost (masseutsendelse)

Hvilke krav setter Webhuset til utsendelse av nyhetsbrev/masse-epost (masseutsendelse)?

Utsendelse av nyhetsbrev eller masse-epost kan gjøres fra følgende tjenester:

  • Dedikert server
  • Virtuell server (VPS)
  • Dedikert SMTP-tjeneste

Masseutsendelser er ikke tillatt fra webhotell, Webhuset SMTP-tjeneste eller andre tjenester med mindre eksplisitt tillatt.

Uavhengig av dette må masseutsendelser oppfylle følgende krav:

  • Double opt-in

Brukere skal meldes på en epostliste først etter å ha bekreftet at epostadressen tilhører brukeren. Dette gjøres vanligvis ved å sende en bekreftelsesepost til brukerens epostadresse hvor det bes om en bekreftelse. Dette eliminerer sjansen for at andre melder på brukere uten deres samtykke.

Det aksepteres import av epostlister fra kundedatabaser hvor det tidligere har foregått epostkorrespondanse mellom selskap og kunde.

Bekreftelsen skal tas vare på i form av minimum epostadresse, dato og tidspunkt for når påmeldingen og bekreftelsen er utført. Denne informasjonen skal utleveres til Webhuset på forespørsel f.eks. i forbindelse med abuse-klager e.l.

  • Link til avmelding

Alle nyhetsbrev skal inneholde en tydelig link til avmelding fra fremtidig epostkorrespondanse.