Server
Brannmur - Aktivering & innstillinger

Brannmur - Aktivering og innstillinger i Kundesenteret

Administrer brannmur i Kundesenteret

Vi tilbyr en brannmur som du kan administrere via vårt kundesenter. Denne kan benyttes sammen med servers interne brannmur eller alene. For å aktivere brannmur må du logge inn på vårt kundesenter og så til server du ønsker å aktivere brannmur på. Under fanen «Nettverk» finner du« Brannmur».
Etter at du har aktivert Brannmur vil det se ut som under. Trykk på «Vis brannmur regler» for å administrere regler.

Du kan legge inn regler i brannmur for utgående og innkommende trafikk. Du kan administrere regler via tannhjulet til høyre for regel samt legge til nye regler.

Brannmur kan settes opp standard til å enten tillate alltrafikk eller blokkere all trafikk.

Ny regel

Du kan opprette ny regel for en tjeneste, for en port(er)eller en protokoll. Velg om det skal være utgående eller inngående, og handling skal være tillate eller blokkere.


Administrere regel

Når regel er opprettet kan du administrere regel ved å for eksempel kun tillate gitte IP-adresser.

Benytt tannhjulet til høyre for å administrere regel.

Her kan du endre standard handling, om all trafikk skal tillates eller blokkeres. Du kan også legge inn IP-adresser som kan enten blokkereseller tillattes gjennom brannmuren.

NB! Husk å lagre endringene når du er ferdig å administrere og opprette regler. Hvis ikke vil ikke endringene tre i kraft.