Epost
Automatisk oppsett av epost (iOS)

Automatisk oppsett av epost (iOS)

 • Sørg for at enheten din er koblet til med Wi-Fi eller mobildata. Gå så til denne siden for automatisk oppsett til din enhet: ios.webhuset.no
 • Du må deretter installere oppsettet på enheten din.

  Etter at du har lastet ned oppsettet vil du se "profil nedlastet" under innstillinger på din enhet.
  For å installere oppsettet, følg disse stegene:

  1. Åpne Innstillinger appen.
  2. Trykk på Profil nedlastet
  3. Trykk "installer" øverst til høyre.


Installasjonsveiviseren vil etter dette spørre deg følgende:

Kode
Koden til enheten din - den samme som du skriver inn når enheten har vært låst eller i hvilemodus (Hvis du ikke har satt noen kode på enheten din, vil du ikke bli spurt om dette).

Passord
Passordet til epostkontoen din. Har du glemt dette, se denne artikkelen.

Kontoen skal så være klar til bruk og epost vil lastes inn automatisk.

Fjerne konto

Hvis du ønsker å slette en epostkonto som har blitt satt opp med et automatisk oppsett, kan dette gjøres via Innstillinger > Generelt > VPN og enhetsadministrering. Klikk på epostkontoen du ønsker å slette, og deretter "Slett profil".