Vi oppgraderer Avansert statistikk

Som Premium-kunde har du tilgang til vår avanserte statistikk som for mange av våre kunder er basert på produktet "Live Statistikk". Dersom du har blitt kunde etter januar i år eller senere har du avansert statistikk i form av "Urchin" og da gjelder ikke dette blogginnlegget deg.

Velg mellom den lange forklaringen eller korte forklaringen. Har du skikkelig god tid kan du gjerne lese begge.

Lang forklaring:
Dersom du ble kunde i 2008 eller tidligere benytter du en løsning som kalles ”Live Statistikk”. Denne løsningen kjøpte Webhuset inn i 2006 og ble levert av et selskap som het Deepmetrix. Dette selskapet ble kjøpt opp av Microsoft og for ca 1 år siden opphørte Microsoft sin support for Deepmetrix sine løsninger. Selskapet er nå nedlagt og produktene eksisterer ikke lenger.

Derfor innførte vi i februar 2009 et nytt system for avansert statistikk som er basert på Google Analytics. Løsningen er utviklet og levert av Google og kalles Urchin.

Det er noen ulikheter i produktene, men alt i alt er Urchin en langt mer avansert og oppdatert statistikkløsning. Kunder som er vant med å få en oppsummering av statistikkdata per epost i Live Statistikk vil imidlertid ikke få dette med Urchin.

Deepmetrix sin support på Live Statistikk har imidlertid opphørt og dermed kan ikke Webhuset lenger supportere løsningen. Vi tilbyr derfor alle brukere gratis overflytting til den nye avanserte statistikk-løsningen.

I første omgang oppgraderer vi ikke alle domener automatisk da vi innser at det å bytte statistikkløsning kan kreve litt forberedelser for noen kunder. Gjennom sommeren vil vi derfor oppgradere alle kunder som enten opplever tekniske problemer med den gamle Live Statistikk-løsningen - eller som ønsker å oppgradere til den nye statistikkløsningen.

Kort forklaring:
Kort oppsummert: Den gamle statistikken ble levert av Deepmetrix som nå er kjøpt opp av Microsoft og lagt ned. Vi endrer derfor avansert statistikkmotoren til Google Urchin. Alle kunder blir oppgradert fortløpende, men dersom du ønsker å prioriteres i køen er det bare å sende oss en epost!

Vil du bli oppgradert?
Send oss en epost på support@webhuset.no og fortell oss at du vil bli oppgradert så fikser vi biffen!