Nye bilder fra byggingen av nytt datasenter

Byggingen pågår for fullt og følger tidsplanen. Her kan du se de første bildene.Det nye datasenteret vil bli et tillegg til vårt eksisterende datasenter. Det nye senteret vil romme ca 50 rackskap. (Les hele innlegget for å se bildene.)(Bildetekst under bildene.)

Gravearbeidet utendørs er snart ferdigstilt. Her har kraftselskapet satt opp en egen trafokiosk som skal forskyne senteret med strøm. Totalt ca 1 megawatt. Til høyre kommer en dieselgenerator som kan forskyne senteret med strøm i ubegrenset tid dersom strømmen skulle falle bort.

Det blir satt opp rekker med 9 og 9 skap i "hot aisle / cold aisle"-konfigurasjon. Her er de første 18 skapene på plass. Bildet er tatt i den såkalte varmsonen. Serverne vil levere varmluft ut i denne gangen. På andre siden av skapet henter den kaldluft fra A/C-enhetene som står mellom hvert 3. rackskap.

Praktisk innløfting direkte fra Bring som holder til i samme bygg. Bring kan levere varer direkte inn via en vareleveringsdør i datasenteret som åpnes ut i Brings store lagerhall. Alt som skal til er et truckløft på ca 4 meter.

Dette er en oversiktsbilde som viser de første 3 radene med rackskap. Den store grønne kabelen i midten av bildet er en av 9 store strømkabler som forskyner datahallen med strøm. Det krever 9 mann for å dra bare én slik kabel på plass. Kabelen veier 5 kilo per meter!