Norid øker kvoten til 100 domenenavn

Fra 30. november øker Norid (den norske registreringsenheten for .no) kvoten for antall .NO-domener hver bedrift kan registrere.

I flere år har hver enkelt bedrift vært begrenset til 20 domenenavn og denne grensen har vært et problem for mange bedrifter med behov for å registrere merkevarer og lignende.

Fra 30. november klokken 10:00 økes denne grensen til 100 domenenavn.

- Kvoten har først og fremst vært et virkemiddel for å forhindre spekulasjon og hamstring av domenenavn, forklarer daglig leder i Norid, Hilde Thunem.

- I dette spørsmålet er det vanskelig å finne en løsning som både ivaretar flertallet og mindretallet, men de rådene vi har mottatt fra forskjellige interesseorganisasjoner, er at vi bør øke kvoten, sier Thunem. Hun presiserer at noen av disse har hatt interne avveininger for å komme fram til et standpunkt, men at alle har konkludert med at kvoten bør økes.

For å motvirke mulige uheldige virkninger av økningen, endres ordningen med klagegebyr slik at en domeneabonnent som taper en klagesak i domeneklagenemnda, må dekke klagegebyret.