Med Datawrapper gjør du excelarkene digitale

Excel er fortsatt et av de mest brukte kontorprogrammene i verden, og noen ganger ser man for seg at dataen man har i excelarkene gjerne skulle vært på nettsider eller i apps. Da kan man bruke Datawrapper!

Datawrapper er et verktøy man kan importere exceldata til, og ut kommer det en graf man kan lagre som et bilde eller sette inn som et web-element på nettsider og applikasjoner. Sistnevnte er responsiv og interaktiv, som gjør at den tilpasser seg alle skjermstørrelser automatisk, samtidig som man også kan klikke på kolonner og grafene for å vise mer informasjon om man vil det.

Sjekk denne demovideoen som viser hvordan Datawrapper fungerer

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Ni8PmmC2IWs[/embed]