Bli synlig med redaksjonell søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering ved bruk av redaksjonelle metoder. Hvordan kan du som nettredaktør, blogger eller innholdsprodusent gjøre innholdet ditt mer synlig?

Psst! Dersom du trenger en lekker klar-til-bruk søkemotorvennlig og responsiv blogg eller hjemmeside med .no-domene uten alt stresset, sjekk her

Innledning

Søkemotoroptimalisering, eller SEO, handler om å få innholdet til å bli mer synlig hos søkemotorer. I tillegg handler det om å være mest mulig relevant samtidig som innholdet man lager ligger så høyt oppe som mulig i resultatlistene hos søkemotorene. Helst vil man være mer synlig enn alle andre, spesielt eventuelle konkurrenter.

For å søkemotoroptimalisere websidene dine kan du dele opp prosessen i to kategorier. Teknisk og redaksjonell. Dette innlegget skal konsentrere seg om den redaksjonelle delen av søkemotoroptimalisering og vil gi deg tips for hvordan du skal tilpasse innholdet i din rolle som innholdsprodusent, journalist, blogger, community manager og tilsvarende.

Teknisk søkemotoroptimalisering vil vi dekke i et eget innlegg senere.

NB #1. Vi ønsker at dette skal være et levende oppslagsverk, så om du har innspill, korrigeringer eller påpekninger - gi veldig gjerne beskjed så gjør vi eventuelle endringer i artikkelen!

NB #2. Merk at når vi sier søkemotoroptimalisering fokuserer vi i hovedsak på Googles søkemotor og ikke Bing eller Yahoo! som på langt nær har samme trafikknivå som førstnevnte, foreløpig.

Hurtigmeny for redaksjonell søkemotoroptimalisering (SEO):
1. Nøkkelord
2. Titler og beskrivelser
3. Innholdstekst (brødtekst)
4. Bilder, illustrasjoner og bildebruk
5. Video
6. Sosiale medier og spredning
7. Linking og backlinking
8. Verktøy for søkemotoroptimalisering

1. Nøkkelord

Artikkelen eller websiden du ønsker å gjøre synlig må ha konsekvent språk og ordbruk. Dette betyr at du må tilpasse ditt innhold til det brukere kan søke på, ved å ha god og relevant ordbruk. Dersom du skriver en artikkel om 'hageredskaper', bruk dette ordet konsekvent fremfor å i tillegg bruke ord som 'verktøy' eller 'utstyr' om det samme. Med mindre du skriver nisje-innhold som består av tunge faglige begreper, unngå å bruke slikt ved å fokusere på å skrive mest mulig forståelig og lesevennlig for mottakeren. Ikke gå i NAV-skjemafellen.

Kort forklart:

 1. Ikke bruk mange forskjellige ord som betyr det samme. Bruk konsekvente begreper, og gjerne velg ut et fokus-nøkkelord som skal være den røde gjennomgående tråden i teksten din.
 2. Google skjønner at 'søkemotoroptimalisert', 'søkemotoroptimalisering', 'søkemotoroptimalisere' er det samme ordet. Endingene er mindre viktige, gjør språket naturlig.

2. Titler og beskrivelser

Bruk forklarende, enkle og gode titler til innholdet ditt. Gjerne start titler med temaet / ordet du ønsker å utrede om i innholdet som kommer under. Eksempelvis kunne en god tittel være 'Hageredskaper du trenger til sommeren'. 'Åpne med ordet som er relevant, og forklarer videre hva artikkelen skal handle om. Google skanner i gjennom alle ord på en side og ser hvilke som går mest igjen, og da er blant annet det som står i titlene dine det som blir prioritert høyt når Google skal gjøre en helhetsvurdering av innholdet. Da må du huske å få med nøkkelordet i tittel.

Med beskrivelser mener vi ingresser i selve artikkelen, og metabeskrivelser som vises når artikkelen blir delt rundt på ulike plattformer. Ingressen bør også inneholde nøkkelord, og ikke være for lang. Det er en støttetekst som utreder tittel, og her bør man få inn nøkkelord, men også ha en litt 'selgende' attitude ovenfor budskapet man ønsker å formidle. Hvorfor skal brukeren lese videre? Her er det din jobb å overbevise.

søkemotoroptimalisering webhuset metadata

For Twitter og Facebook kan man benytte seg av metatitler og metabeskrivelser for å kunne tilpasse titler og ingresser til det forskjellige publikumet på de ulike plattformene.

Søkemotoroptimalisering og facebook metadata

Kort forklart:

 1. Bruk nøkkelord i titler og ingresser. Flytt gjerne ordet først i tittel så er det tydelig fra start hva artikkelen eller siden handler om.
 2. Forsøk å holde tittel-lengde på over 50, men under 70 tegn, slik sikrer du at tittelen blir vist i sin helhet uten å bli avkuttet pga for lang lengde i søketreffene.
 3. Ingress (metabeskrivelse) burde du forsøke å holde til maks 150 tegn, så er du sikker på at Google ikke kutter av teksten. På mobil er grensen 120 tegn.
 4. Titler er teknisk definert som h1 og ingress + undertitler pleier være h2 og h3 i HTML-en på siden din. Gjerne dobbelsjekk at dette er riktig med teknisk ansvarlig hos deg.

3. Innholdstekst (brødtekst)

Innholdsteksten må bestå av godt språk, og som nevnt over, konsekvent begrepsbruk. Her er det en balansegang hvor man må forsøke å holde innholdet lettleselig og organisk, slik at innholdet ikke oppleves kunstig for brukeren. Men Google er interessert i å finne kjernen i hva du skriver om, og da må du gjøre ditt beste for å forklare det like godt for Google som for til bruker. I noen tilfeller er det vanskelig å finne god balansegang hvor innholdet oppleves genuint men samtidig korrekt i henhold til hva Google leter etter, da må man i disse tilfellene jobbe på brukernes premisser fremfor Google.

Bruk gjerne punktlister, link gjerne til eget og relevant innhold som kan gjenbrukes til konteksten, bruk visuelle virkemidler som store bilder, sitater, sosiale medier-poster og flere lignende virkemidler. At innholdet er attraktivt og appellerende både visuelt og strukturelt gjør at bruker lettere forblir på artikkelen fremfor å finne andre treff, og ikke minst deler den videre i sine sosiale nettverk. Google ranker selvsagt populært innhold høyere.

Skriv passe langt. Med mindre du driver tung dybdejournalistikk og i hovedsak er orientert rundt rike historiefortellings-artikler, så er 300-500 ord passe lengde som en generell regel.

Kort forklart:

 1. For brødtekst, hold deg til rundt 300-500 ord. Bruk nøkkelord konsekvent.
 2. Bruk rike medier som bilder, video, sitater, innebygde poster fra sosiale medier, infografikk og visualiseringer og så videre. Helst fra egne kanaler.
 3. Forsøk å gjøre teksten like lesevennlig på stor PC-skjerm som liten mobilskjem.

4. Bilder, illustrasjoner og infografikk

God bildebruk er viktig for å kunne supplere tekst med noe visuelt, og bidrar til å gjøre innholdet attraktivt. Google er opptatt av at artikler også består av bilder, og at bildene er optimalisert for alle type skjermstørrelser, universell utforming, og i formater og størrelser som ikke går på bekostning av lastetid.

Google er interessert i følgende kriterier for bilder: format, størrelse, innhold i bildetekst, hvor bildet eventuelt linker videre og alternativ-tekst. Her må du som allerede nevnt også optimalisere bildetekst med å få med nøkkelord som er relevante. Alternativ-tekst er teksten som vises for brukere med synsbegrensninger og er avhengig av eksempelvis skjermlesere. Google har svært høy prioritet på alternativ tekst på grunn av deres fokus på universell utforming, så om du ikke har tatt en gjennomgang av dette før, så kan du vinne svært mye på å fikse dette nå og for all fremtidig bildebruk.

Jo bedre tagging og optimalisering av bildene dine jo kulere syns Google at du er.

Et annet aspekt som er viktig å nevne handler om kvaliteten og innholdet i bildene du bruker. Et viktig parameter er antall brukere som deler bildene du bruker i artikkelen din. For eksempel er infografikk, tegneserier, grafer og lignende bilder brukere ofte kan tenke seg å dele, og dette teller utelukkende positivt i et søkemotorperspektiv. Er innholdet ditt attraktivt og populært så merker Google dette.

Kort forklart:

 1. Bruk lette formater. Fotografier skal være .jpg, logo skal være .svg og andre type grafiske elementer kan være .png.
 2. Alle bilder skal ha en alternativ-tekst (alt-text), denne skal være kort og beskrivende for hva man ser på bildet det gjelder. Husk nøkkelord her.
 3. Dersom du har fotografier av mennesker burde du ha med kort bildetekst, tenk gjerne på å få med nøkkelord her også.
 4. Bruk bilder, grafer, infografikk og generelt visualiseringer som er aktuelle for andre å dele videre om du kan. Spesielt når det skal ut på Facebook og andre sosiale nettverk.

5. Video

Søkemotoroptimalisering handler også om god bruk av video for å gi rike opplevelser for brukere som skal konsumere innholdet. Google er derfor også veldig glad i videobruk. Det betyr at dersom du benytter video, kanskje helst embeddet fra din egen Youtube-kanal (eller alternativ videoplattform du benytter deg av) så gir Google deg pluss i boken for dette. Helst med gode titler og beskrivelser her og. Det finnes noen gode case-eksempler hvor mindre bedrifters hjemmesider har ligget langt over store tunge websider innenfor et populært tema, kun fordi den lille bedriften inkluderte en instruksjonsvideo på sine sider. Noe den store bedriften ikke gjorde. Her er det veldig mye å tjene om man har ressursene til å inkludere videomateriale.

Kort forklart:

 1. Bruk video, enten lastet opp på websiden din, eller eksempelvis fra en egen Youtube-konto hvor du bygger inn video på sidene dine.
 2. Dersom du bruker egenproduserte videoer kan du også bruke Youtube til å legge inn referanselinker til andre videoer eller sider brukeren burde se videre på.
 3. Ha gode titler og gode beskrivelser av videoene, slik de sammenfaller godt med nøkkelord og innhold der du benytter dem på websiden din.
 4. Link til Youtube-kanalen din fra innholdet ditt der det er relevant.

6. Sosiale medier og spredning

At brukere deler innholdet ditt videre i sosiale medier er alfa og omega for å vinne terreng på søkemotorer. Legg til rette for at det skal være mulig å dele innholdet du lager. Om det så er bilder, video eller tekst og sitater. Ha link til Facebook- og Twitterprofilen din, eventuelt andre sosiale nettverk hvor du er tilgjengelig, og bruk disse nettverkene til å spre innholdet ditt. Er innholdet godt nok så spres det videre. God bilde- og tekstbruk i de relevante nettverkene er viktig.

Kort forklart:

 1. Gi brukere mulighet til å dele innholdet på sin ønskede sosiale medier-plattform. Du trenger ikke ha alle plattformene tilgjengelige, maks to relevante nettverk holder.
 2. Dersom du har en Facebookside, Twitterkonto, eller lignende, gjerne ha en link til denne kontoen et naturlig sted på websiden din. For eksempel i footer.
 3. Produserer du en del innhold er det naturlig å dele dette på sosiale medier, men vær relevant og vær interessant. Bruk bilder og video om du kan.
 4. Ha gode titler og gode beskrivelser av innholdet, du kan lage målrettede titler og ingresser (metabeskrivelser) for ditt Facebookpublikum når du deler innholdet ditt på Facebook.

7. Linking og backlinking

I artikler og på sider du har innhold på, linker du videre til de relevante kildene når du nevner dem? Dette kan være svært viktig for å bygge positive relasjoner mellom dine websider og dine partnere, venner eller kunder som også har aktive websider. Hvis man linker til andre websider som har litt trafikk, kan man i mange tilfeller be de som drifter websiden om å linke tilbake til din webside - så sant det er relevant og passer. Jo flere og jo bedre websider som linker til din side, jo mer kudos vil nettopp dine websider få av Google i søketreff.

Er man flere sider som linker til hverandre og alle har gode søkemotoroptimaliserings-vaner kan man sammen gjøre hverandre bedre. Ergo link gjerne til partnere, kunder og venner der det er relevant så sant de har gode og optimaliserte websider, og enda viktigere - be dem linke til deg!

Kort forklart:

 1. Hvis du kan, be at kunder, partnere, venner linker til din webside der det er mulig og relevant fra sine websider.
 2. Lag linker til alle relevante kilder i innholdet du skriver. Ikke overdriv, men å henvise til bedrifter, kunder og partneres innhold ses på som et pluss.
 3. Tenk over hva slags innhold som andre kan tenke seg å linke til. Se om du finner behov som ikke dekkes, hvor du kan eksempelvis bidra med en guide, oppskrift, eller annet innhold som ikke finnes noe sted innenfor din bransje.

8. Verktøy for søkemotoroptimalisering

http://seositecheckup.com/tools/most-common-keywords-test - Nøkkelordssjekk du kan kjøre på innholdssider

http://seositecheckup.com/tools/h1-and-h2-tag-test - Sjekk en utvalgt webside for korrekt oppsett av h1,h2-tagger

http://seositecheckup.com/tools/image-alt-test - Sjekk siden din for bilder som mangler alternativ tekst (alt-text)

Og flere fra SEOSiteCheckup.com her

https://varvy.com/tools/ - En samling litt forskjellige fine verktøy for å sjekke om siden din er søkemotoroptimalisert

https://varvy.com/tools/social/ - Hvor mange har delt linker fra siden din i sosiale medier

https://www.google.com/webmasters/tools/home
- Verktøy for å sjekke feilkilder, status og helsetilstand på siden din. Viser deg søkeord folk har brukt for å finne sidene dine, som du igjen kan bruke når du trenger gode nøkkelord i innholdet du produserer. Om du ikke har denne fra før må det gjøres en teknisk implementering før dette fungerer.

http://tools.seobook.com/general/keyword-density/
- Kopier og lim inn innholdsteksten din her og sjekk hvor høy nøkkelord-tetthet du har i teksten din.


http://www.brokenlinkcheck.com/broken-links.php - Sjekk sidene dine for døde linker slik du kan fikse dem. Google syns ikke brutte og døde 404-linker er noe stas.

Ellers som en anbefaling for alle dere som bruker Wordpress så er SEO-tillegget Yoast SEO et must og egentlig en no-brainer. Flott verktøy som analyserer teksten din mens du skriver den, og oppfordrer deg til å følge generelle SEO-regler før du publiserer. Du finner den på linken, men også ved å søke i Wordpress sitt 'utvidelser' / 'plugins'-bibliotek hvor det kan installeres helt gratis.