Eksisterende kunde?

Logg inn i kundesenteret for å starte bestillingen.


Ny kunde?

Epostfunksjonaliteten er selve grunnmuren i Open Xchange. For å starte trenger du derfor å bestille eller flytte et domene til oss.

Du kan aktivere Open Xchange i kundesenteret når du har bestilt ett eller flere domener.

Bestill domene

Husk at du må velge et abonnement som inkluderer epost for at Open Xchange skal kunne aktiveres.