OXtender for Outlook - nullstilling

OBS: OXtender er ikke lenger støttet, og erstattes av eM Client. eM Client kan lastes ned fra OX. Velg "Tilknytt enheten din" fra Portal. Denne artikkelen er tilgjengelig av historiske grunner.

I noen tilfeller oppstår det synkroniseringsproblemer med OXtender som den ikke klarer å løse av seg selv. Slike feil gir feilmeldinger som:

  • UUID already in use
  • UUID already mapped
  • No DataObject with UUID

... eller lignende. Løsningen på dette er å nullstille OXtender. 

Åpne mappen C:\Program Files (x86)\Open-Xchange\OXtender 2 for Microsoft Outlook\Profile 

I denne mappen skal det finnes en fil kalt SupportTool.exe. Kjør denne. 

I vinduet man får frem, klikk "Profiles"-fanen, som vist under. Velg riktig profil fra listen, og klikk deretter "Recreate Service". 

Når dette er gjort vil OXtender synkronisere all dataen på nytt. Dette kan ta noen timer, avhengig av størrelsen på kontoen din.

Tilbake