Webhuset kjøper Rent a Rack AS

Webhuset fullførte i helgen et oppkjøp av Rent a Rack AS og vi etablerer oss med dette med et nytt datasenter i Oslo. Vi startet de innledende samtalene med eierne av Rent a Rack i februar i år og i dag er det godt å kunngjøre resultatet av arbeidet.

Oppkjøpet får ingen konsekvenser for Rent a Racks eksisterende kunder utover et nytt telefonnummer til kundeservice: 02145 (fra utlandet +47 55 38 78 00).

Kjøpet av Rent a Rack er et ledd i Webhusets mål om å bli ledende aktør i Skandinavia på hosting, skytjenester og «carrier neutral»-datasentertjenester, sier Erik Windahl Olsen, CEO i Webhuset.

Rent a Rack opererer et datasenter i Oslo på ca 800 kvadratmeter. Det var viktig for oss å etablere en base også på østlandet for å tilrettelegge for fremtidig vekst. Valget stod mellom å bygge et nytt datasenter eller kjøpe noe som allerede stod klart. Rent a Rack har bygget et «state-of-the-art» N+1 datasenter og når denne muligheten dukket opp var det utvilsomet et svært godt alternativ for oss, forteller Olsen.

Datasenteret til Rent a Rack er sentralt plassert på Ulven i Oslo både når det gjelder fysisk tilgang og ikke minst teknisk infrastruktur. Totalt opererer Webhuset nå en datasenterkapasitet på over 1.300 kvadratmeter fordelt på Bergen og Oslo. Ca 300 kvadratmeter datasenterplass er utleid til én stor kunde i offentlig sektor.

Det samlede konsernet vil i 2013 omsette for ca 40 millioner kroner.

Webhuset
Webhuset ble stiftet i 1998 og er i dag Norges største uavhengige Internet Presence Provider.